Student

För dig som är blivande polisstudent

Välkommen till Södertörns högskola och Polisprogrammet vid Institutionen för polisiärt arbete! Här finns användbar information inför starten på din utbildning hos oss.

Invänta ditt kallelsemejl

All information du behöver inför utbildningsstarten skickas ut via mejl ungefär en månad innan terminsstart. I kallelsemejlet får du reda på när och hur du registrerar dig på utbildningen samt hur du skapar ditt SH-konto. Du kan inte skapa SH-konto eller registrera dig innan du har fått kallelsen skickad till dig.

Inför din studiemedelsansökan

Polisutbildningen berättigar till studiemedel och ansökan görs genom CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som även svarar på frågor rörande studiemedel.

För dig som har utbildningsstart under vårterminen rekommenderar vi att du söker studiemedel för 1 termin (VT) i din första ansökan och för 2 terminer (HT + VT) i din nästa ansökan inför hösten.

För dig som har utbildningsstart under höstterminen rekommenderar vi att du söker studiemedel för 1 helt läsår (HT + VT). Då beviljas du studiemedel för hela läsåret och du undviker resultatprövningen CSN annars gör mellan hösttermin och vårtermin som kan resultera i ett glapp mellan utbetalningarna.

Terminstider

Aktuella och kommande terminstider hittar du genom länken nedan och gäller för termin 1-4 på Polisprogrammet på Södertörns högskola som sedan efterföljs av Aspirantutbildningen hos Polismyndigheten (6 månader).

Schema

Schemat för din första termin söker du via högskolans webbschema TimeEdit i länken nedan. Observera att schemaplaneringen pågår ända fram till terminsstart och att det schema du kan se innan terminsstarten är preliminärt.

Generellt kan vi säga att utbildningen går på helfart vilket innebär att du behöver planera för att studierna tar 40h/vecka i anspråk. Undervisningen sker i huvudsak på dagtid (mellan kl. 8-18) men kvällsundervisning kan förekomma och examinationer kan förläggas på kvällstid och på lördagar.

Den första terminen läser du kursen Polisiärt arbete 1. Du söker på kursnamnet för att se schemat.

Klasstillhörighet meddelas via studiewebben i samband med utbildningsstart, inga förhandsbesked kan ges.

Information med anledning av corona

Institutionen för polisiärt arbete har beslutat om en försiktig återgång till undervisning på campus HT21.

Utbildningen innehåller många praktiska moment som måste genomföras på campus. Dessa moment kommer att genomföras på campus även under första halvan av terminen då en stor del av annan undervisning ges på distans.

Den första halvan av terminen, till och med sista oktober, ska Polisprogrammet arbeta för att så få studenter som möjligt är på campus. Detta för att fysiskt avstånd ska kunna hållas av de studenter och medarbetare som behöver vara på plats. Polisprogrammet ska fortsätta med undervisning på distans i allt som går att genomföra på distans, och riskreducerande åtgärder ska vidtas för att minska smittspridningen i de delar av undervisningen som genomförs på campus.

Riskreducerande åtgärder och restriktioner behålls inledningsvis för att undvika eventuella utbrott på Polisprogrammet med inställda praktiska moment som följd. Polisprogrammet planerar för återgång till campusundervisning från och med första november.

Frågor om antagning och byten

Frågor rörande ditt antagningsbesked besvaras av Pliktverket. Önskar du byta lärosäte eller termin för utbildningsstart ska du kontakta antagningshandläggare hos Pliktverket genom Mina sidor eller mejla kontaktcenter@pliktverket.se

Kurslitteratur och kursplan

Kursplaner och litteraturlistor revideras inför varje ny termin och publiceras på hemsidan när de är beslutade. Den första terminen läser du kursen Polisiärt arbete 1.

Träningsmöjligheter kring campus

Om det känns lite tungt att plugga kan det vara bra att varva studierna med lite träning. Här har vi samlat träningsmöjligheter i närheten av campus

För dig som är polisstudent finns ett gym på utbildningen med ombytesmöjligheter. Gymmet håller dock stängt tillsvidare som en riskreducerande åtgärd för att minska smittspridningen.

Studentkåren och studerandeföreningen

Södertörns högskolas studentkår heter SöderS. De kan svara på alla frågor gällande studentrabatter, Mecenatkort med mera. För medlemsfrågor besök SöderS lokaler på plan 5 i F-huset på högskolan eller mejla dina frågor till info@soders.nu.

Det finns även en studerandeförening för dig som studerar vid polisutbildningen. Föreningen är en del av Polisförbundet. Som studerandemedlem får du bland annat Polistidningen hem i brevlådan.

För vidare information kontakta polisstudenterna.stockholm@polisforbundet.se..

Observera att det är frivilligt deltagande i ovan nämnda studentföreningar.

Studentbostad

Samlade tips på hur du ordnar boende under utbildningen hittar du genom länken nedan.

Kontakta oss

Har du ytterligare frågor inför din utbildningsstart, mejla oss på polisprogrammet@sh.se.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-06-15