Varför programmet?

Studera estetiska teorier med stark samhällsanknytning

Estetikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta inom kulturvärlden och vill veta mer om hur estetiska uttryck speglar vår kultur och samtid. På Södertörns högskola kopplas estetik, konst och litteratur samman med viktiga samhällsfrågor. Exempelvis de som handlar om hur vi formas av vårt samhälle i relation till genus och makt samt hur vi upplever vår miljö och omvärld. 

Programmet ger dig verktyg att kritiskt tolka och beskriva samtiden i mötet med estetiska uttryck såsom film, konst, musik och litteratur. Det som är unikt med Estetikprogrammet är att det förenar teoretiska studier med praktiska moment, redan första året kommer du göra studiebesök och samtala med gäster från det kulturella fältet. Under hela programmet arbetar vi aktivt med skrivande i olika genrer som kritik och förmedlingstexter. Fördelen med detta upplägg är att programmet på en både teoretisk och praktisk nivå erbjuder en väg in ett samtida konst- och kulturfält. 

Programmet är tydligt kopplat till FN:s globala mål om jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen och minskad ojämlikhet. Detta återspeglas bland annat i arbetet med hur relationen mellan kritiska begrepp och olika grupper i samhället fungerar och att programmet undersöker hur genus- och maktperspektiv avspeglas i konstnärliga uttryck. Programmet arbetar också med frågor som gäller relationen mellan estetiska uttryck och samhälle.

Estetiken på Södertörns högskola hör till forskningsområdet Kritisk kulturteori. Programmet samarbetar regelbundet med institutioner utanför den akademiska världen, samt med ämnen som filosofi, konstvetenskap och litteraturvetenskap, vilket ger dig en både bred och nyanserad utbildning.

Jag skulle absolut rekommendera Estetikprogrammet på Södertörns högskola om du är intresserad av kultur, historia, politik och sambanden mellan dem. Utbildningen är bred och du kan själv styra i hög grad vad du vill specialisera dig på!

Erik Gregemar,

Erik Gregemar,

Alumn – Estetikprogrammet

Utbildningen var berikande. Som författare var diskussionerna om att skriva för en publik/marknad och att skriva i enlighet med den konstnärliga intuitionen intressanta. Särskilt med tanke på hur litteraturen har förändrats i relation till författarens roll och att skriva för en marknad bara de senaste decennierna.

Madeleine Schantz

Madeleine Schantz

Estetikprogrammet