Vad ingår?

Estetisk grund med möjlighet till breddning

Programmet inleds med ett basår i Estetik. Första året läser du kurserna Estetiska uttryck och kritisk förmedling (30 hp) och Estetik A (30 hp). Kursen Estetiska uttryck och kritisk förmedling ger dig grundläggande kunskaper i estetisk teori och praktik. Kursen Estetik A är en är en introduktion till ämnet. Du bekantar dig med ämnets traditioner och hur det kan förstås kritiskt utifrån vår samtid. Vi undersöker även konsterna i dess relation till varandra: vad som är gemensamt och vad som särskiljer dem i vår förståelse och erfarenhet av dem. Vi diskuterar originalverk och teoretiska grundtexter och mötet med konstnärliga verk. Ordningen du läser kurserna i kan variera från år till år. 

Den tredje terminen får du möjlighet att fördjupa dig inom något av följande huvud- eller breddningsämnen: Estetik, Konstvetenskap, eller Litteraturvetenskap. I ditt valda huvudämne läser du A-, B- och C-kurs och det är alltså det ämnet du tar din kandidatexamen i. Om du väljer Estetik som ditt huvudämne så kommer du också läsa en termin av något av breddningsämnena Litteraturvetenskap eller Konstvetenskap.

Den sista terminen utgörs av två obligatoriska kurser. Utöver dessa kan du läsa valbara kurser inom programmets ämnen, på andra institutioner vid högskolan eller vid andra nationella eller internationella lärosäten. De obligatoriska delkurserna är en i samarbete med en konst- och kulturinstitution samt en delkurs där du får skriva kritik och diskutera vad förmedling innebär på en kulturinstitution. Under kursen har du möjligheten att välja om du vill göra praktik för 7,5 högskolepoäng eller för 15. Du kan även välja att göra din praktik utomlands. Tidigare studenter har valt att praktisera på bland annat Bonniers konsthall, Modernista bokförlag, Färgfabriken, Statens konstråd och Stiftelsen Filmform.

Termin 1

Estetiska uttryck och kritisk förmedling eller Estetik A

Termin 2

Estetik A eller Estetiska uttryck och kritisk förmedling

Termin 3

A-kurs i antingen Konstvetenskap eller Litteraturvetenskap 

Termin 4

B-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 5

C-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 6

Estetik: teori och praktik

Arbetssätt

Runt 25 studenter antas till programmet varje år. När du läser kurser på A- och B-nivå kommer du att ha cirka tre lärarledda undervisningstillfällen i veckan. Du förväntas då vara på plats på högskolan. Antal lärarledda tillfällen per vecka minskar något på C-nivå. När du skriver B- eller C-uppsats får du handledning. Du förväntas också vara med på de studiebesök som görs under programmets gång.

Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarium. Programmet arbetar aktivt med studiebesök och inbjudna gäster från kulturlivet.

Du examineras på olika sätt under programmets gång, exempelvis genom hemtentamen, PM-skrivning, aktivt deltagande på seminarier och uppsatsskrivning.