Din framtid!

Använd din teoretiska spetskompetens i arbete inom konst- och kulturvärlden

Efter avslutade studier kommer du att ha skärpt analytisk förmåga, en teoretisk kompetens och kritiska verktyg och en medvetenhet om hur estetiska uttryck speglar relationen mellan historia och samtid. Estetikprogrammet är en bred humanistisk utbildning och förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan till exempel arbeta på gallerier, bokförlag eller museum. Du har även möjlighet att arbeta med olika former av media som radio eller tv, samt inom olika konst- och kulturinstitutioner.

Tidigare studenter arbetar idag inom konst- och kulturvärlden, men vissa har även valt att forska vidare, både i Sverige och utomlands. Väljer du att bygga på utbildningen med en magister/masterexamen får du den kompetens som behövs för forskarutbildning.

Oavsett vilken väg du väljer efter examen ger Estetikprogrammet dig många förmågor som du kommer ha nytta av i framtiden – som förmågan att självständigt planera och strukturera ditt arbete, att muntligt presentera ett material och att analysera texter på ett kritiskt sätt.

Mina studier på estetikprogrammet har gett mig verktyg, kunskap och övning i att förstå, eller åtminstone ha en ansats till att kunna bygga förståelse för en uppsjö av komplexa frågor som rör konst, kultur och kulturhistoria.

Erik Gregemar

Erik Gregemar

Alumn – Estetikprogrammet