Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Statistical analyses and visualization in R: II

Behörighetskrav:

Statistical analyses and visualization in R: I, 15 credits

Urval:

On the basis of previous university credits. Max. 165 credits may be taken into account.