Vad ingår?

Specialiserade kunskaper för arbete inom miljö och utveckling

FN:s globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. I Miljövetenskap C studerar du såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig forskning. Genom mångvetenskapliga perspektiv ökar du din förståelse för hur vi ska hantera och planera vår framtid. Under kursen utvecklar du din förmåga att analysera miljövetenskapliga problem i olika sammanhang och ur olika perspektiv.

Kursen består av två delkurser och du har själv möjligheten att påverka utformningen av din utbildning. I den första delkursen väljer du själv en eller två fördjupningskurser som totalt omfattar 15 högskolepoäng. De valbara delkurser skiljer sig åt beroende på om du läser på höst- eller vårterminen.

I den andra och avslutande delkursen författar du ett självständigt, vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Här får du ytterligare en möjlighet att påverka din fördjupning då du själv väljer temat du ska skriva om.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner. Även gästföreläsningar kan förekomma. Du har lärarledd undervisning cirka två till fyra timmar om dagen, ungefär tre till fyra dagar i veckan. Uppsatsmomentet innebär till stor del självständiga studier. Under uppsatsarbetet får du handledningstillfällen, både enskilt och i grupp.

Du examineras genom skriftlig tentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar i grupp och individuellt. I kursens sista moment examineras du genom utförandet av en uppsats, ventilering av uppsats och opponering av en annan students uppsats.

Du studerar tillsammans med ungefär 40 andra studenter. Det innefattar både fristående studenter och studenter som läser programmet Miljö och utveckling.