Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

GIS: II

Behörighetskrav:

GIS: I, 15 credits or equivalent

Urval:

On the basis of previous university credits. Max. 165 credits may be taken into account.