Student

Kursplaner & litteraturlistor

Varje kurs har en kursplan. Den innehåller bland annat information om kursens lärandemål, betygsalternativ, examinationsformer och kurslitteratur.
Varje program har en utbildningsplan. Den innehåller bland annat information om lärandemål, examensbenämning och ingående kurser.
Här kan du söka fram en plan eller litteraturlista genom att ange kod eller titel/namn. Planer och litteraturlistor på engelska hittar du på den engelska söksidan. Om en plan eller litteraturlista inte kan sökas fram kontaktar du info@sh.se