Händer, dator och mobiltelefon.

Skicka e-faktura till Södertörns högskola

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.

Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden.

Det finns flera olika sätt på hur vi kan ta emot e-fakturor från er.

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL:

0007:2021004896

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagen kan du läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till pdf-fil).

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021004896 eller GLN 7300009042043

VanOperatör Opus Capita

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats enligt följande:

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura.

För att skapa en ny routing ”koppling” för att kunna skicka svefaktura 1.0 kontakta er VAN-Operatör samt oss per e-post med information om VAN-Operatören och partidentitet (organisationsnummer eller GLN kod). Kontakta oss på e-post, se kontaktuppgifter nedan.

4. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till vår leverantörsportal via knappen nedan.

5. Referens

Fakturan skall vara märk med referens. Referensen skall bestå av bokstäverna ORG följt av org.kod och beställarens nätverksid (högskolans användarID) i en följd. Exempel på fakturareferens: ORG12345SHABCDXX

Referensens struktur

Bokstäver

Org.kod

Nätverksid

ORG

12345

ABCDXX

Kontaktuppgifter

fakturahantering@sh.se

08-608 40 00

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-06-10