Pedagogisk meritering

Avsikten med systemet för pedagogisk meritering är att synliggöra pedagogisk kompetens, arbeta strukturerat med pedagogisk skicklighet och att stimulera och ge incitament till högskolans lärare till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Läs mer om hur du går till väga för att ansöka.

Ett grundkrav för att få bli prövad är minst 15 poäng högskolepedagogisk utbildning (enligt en överenskommelse mellan lärosätena i landet). När det gäller bedömningskriterier följer Södertörns högskola i stort sett praxis vid de lärosäten som haft pedagogiska meriteringssystem under en tid. Kraven är höga, precis som är fallet med bedömning av forskning.
Kriterier och indikatorer för pedagogisk meritering.

Obligatoriskt för att få ansöka om pedagogisk meritering är att ha deltagit i en ansökningsworkshop. Den annonseras under Kurser och workshops Öppnas i nytt fönster.. Workshoppen inleds med information om ansökningsprocessen. I höst ges två tillfällen att delta i workshoppen.

Ansökan består bland annat av en pedagogisk meritportfölj. För stöd i detta rekommenderas boken Pedagogisk portfölj för karriär och utveckling. Winka, K., & Ryegård, Å. (2013). Lund: Studentlitteratur.

Dokument

Kriterier för bedömning av undervisningsprov Pdf, 100.5 kB.
Reviderade kriterier och indikatorer för pedagogisk meritering Pdf, 121.2 kB.
System för pedagogisk meritering Pdf, 113 kB.