Student

Press

Välkommen till Södertörns högskolas presstjänst! Högskolans presskontakt hjälper dig vid frågor om högskolan, vår forskning eller utbildning.

Forskning om aktuella frågor

Södertörns högskolas presstjänst hjälper dig som journalist att försöka hitta forskare som är kunniga inom olika ämnen utifrån högskolans breda forskning.

Forskare sammanställs även utifrån olika aktuella teman, se våra temasidor om forskning.

Presskontakt

I första hand:
Jenny Tirén Berg, pressansvarig,
072-236 05 43, jenny.tiren.berg@sh.se

I andra hand:
Kenneth Wall, kommunikationschef,
072-515 77 72, kenneth.wall@sh.se

Mediabank

I vår mediabank hittar du bilder på vår ledning, våra forskare, miljöbilder från Södertörns högskola, vår logotype och mycket annat. Alla bilder är fria att använda om du uppger fotograf och källa.

Logga in i Mediabanken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarnamn: press
Lösenord: pressbilder

Önskar du bilder på exempelvis forskare som saknas i mediabanken, vänligen kontakta högskolans presstjänst.

Personal på Södertörns högskola

Vet du namnet på den du söker?

Varje anställd på Södertörns högskola har en egen sida på den externa webbplatsen med en kort beskrivning av arbets- eller forskningsområden, kontaktuppgifter samt för forskare länkar till publikationer och forskningsprojekt. Personalens profilsidor hittar du via webbplatsens sökfunktion.
Alla anställda nås via e-post: fornamn.efternamn@sh.se eller växeln 08-608 40 00. För mobilnummer till forskare kontakta högskolans presstjänst.

Söker du en forskare eller chef inom visst område?

Välkommen att kontakta högskolans presstjänst.

Arkiv och registratur

Registrator
Telefon: 08-608 40 00
E-post: registrator@sh.se

Arkivarie
Telefon: 08-608 40 00
E-post: arkivarie@sh.se

Pressmeddelanden


 • Ny marinarkeologisk forskning om havsnivåförändringar och människor får stöd av stiftelse


  MARIS, det marinarkeologiska forskningscentret vid Södertörns högskola, har fått ett fyraårigt stöd från stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) för ny forskning om människors förhållande till...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Unik studie – många kravställare ökar administrationen i primärvården


  Anställda i primärvården lägger i dag omkring 40 procent av sin arbetstid på administrativa uppgifter visar en unik studie från Södertörns högskola. Och orsaken ser ut
  att vara flera, separata,...

  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Johanssons pelargoner och dans blir den första residenten vid Huddinge kommuns och Södertörns högskolas scenkonstresidens


  Södertörns högskola och Huddinge kommun har sedan ett par år genomfört samarbeten inom scenkonstområdet. Nu utvecklas det gemensamma arbetet med etablerandet av ett scenkonstresidens under 2021....
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Att göra stad – ny bok om människors delaktighet i Stockholms urbana utkanter


  En stad är en geografisk plats som består av byggnader och infrastruktur. Men den består också av människorna som genom tiderna byggt, bott och levt där. Med
  avstamp i Stockholms södra förorter...

  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Romska studier blir eget ämne på Södertörns högskola – unikt i Sverige


  ​Romska studier har länge haft en särskild plats på Södertörns högskola. Sedan 2013 har högskolan det nationella ansvaret för
  minoritetsspråket romani chib och här finns Nordens första professur i...

  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-22