Student

Högskolan i siffror

Här kan du snabbt läsa hur många utbildningsprogram, fristående kurser och studenter vi har och se andra siffror från årsredovisningen.

Årsredovisning 2019

Utbildning och studenter

79 utbildningsprogram
Cirka 260 fristående kurser

12 316 studenter

6 931 helårsstudenter
5 365 helårsprestationer
77 % genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

275 refereegranskade artiklar
13 nya doktorander
9 disputationer
2 licentiater

Andel externa bidrag av total forskning 72 %

Personal

948 anställda (=752 helårsarbetskrafter), varav:
86 professorer
71 doktorander med anställning
35 bibliotekspersonal
78 % disputerade lärare

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 931 495 tkr
Verksamhetens kostnader: 951 024 tkr
Årets kapitalförändring: -19 529 tkr
Grundutbildningens andel: 66 %
Forskningens andel: 34%
Myndighetskapital: 121 712 tkr
Oförbrukade bidrag: 210 271 tkr

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-26