Student

Högskolan i siffror

Här kan du snabbt läsa hur många utbildningsprogram, fristående kurser och studenter vi har och se andra siffror från årsredovisningen.

Årsredovisning 2020

Utbildning och studenter

82 utbildningsprogram
Cirka 270 fristående kurser

12 805 studenter

7 241 helårsstudenter
5 933 helårsprestationer
82 % genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

264 refereegranskade artiklar
18 nya doktorander
12 disputationer

Andel externa medel av total forskning: 71 %

Personal

931 anställda, varav:
82 professorer
77 doktorander med anställning
34 bibliotekspersonal
79 % disputerade lärare

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 934 133 tkr
Verksamhetens kostnader: 960 816 tkr
Årets kapitalförändring: -26 683 tkr
Grundutbildningens andel: 66 %
Forskningens andel: 34%
Myndighetskapital: 95 029 tkr
Oförbrukade bidrag: 213 768 tkr

Ta del av årsredovisningen i sin helhet?

Den senaste och alla tidigare årsredovisningar finns att ladda ned på sidan för Ekonomiska rapporter.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-04-21