Dela

Facebook Mail Twitter

Vanliga frågor och svar med anledning av coronaviruset

Nu är de striktaste restriktionerna är förbi oss och högskolan har öppnat upp. Vi fortsätter följa myndigheternas råd och rekommendationer och anpassar verksamheten därefter. Högskolan har tagit fram en FAQ för att svara på vanliga frågor som du som student eller blivande student kan ha gällande coronaviruset och hur det påverkar dina studier.

Student läser på en surfplatta

Nu är höstterminen här och Södertörns högskola har delar av undervisningen på campus. En del utbildningar kan ha digitala inslag kvar även i höst. Vad som gäller för just dig ser du i ditt schema. Vi är självklart beredda att ställa om och gå över till digital undervisning igen om det skulle behövas och vi följer myndigheternas rekommendationer.

Södertörns högskola följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och inför därför krav på vaccinationsbevis vid offentliga sammankomster med mer än 100 personer i publiken.

Undervisning och  examination är inte offentliga sammankomster och omfattas inte av de nya rekommendationerna.

Evenemang öppna för allmänheten räknas som allmänna sammankomster. Det betyder att om vi anordnar öppna föreläsningar och andra evenemang med mer än 100 deltagare kommer vaccinationsbevis att kontrolleras.

De nya rekommendationerna gäller från och med den 1 december.

Det är fortfarande viktigt att hålla distans trots att undervisningen nu delvis återgått till att ske på campus. Vi har vidtagit åtgärder för att underlätta distanseringen, som exempelvis att sätta upp skyltar som påminner om att hålla avståndet och att sätta upp plexiglas vid informationsdiskar och liknande. Mycket ansvar vilar också på individerna att i allmänna utrymmen se till att hålla avstånd till varandra.

Du som är student kommer löpande få generell information från högskolan via sh.se/student Länk till annan webbplats.. Specifik information om vad som gäller för just din utbildning meddelas på Studiewebben.

Om du inte hittar svaret på dina frågor kan du kontakta Infocenter (info@sh.se). Skriv vilket program eller vilken kurs du ska läsa så att Infocenter kan vidarebefordra ditt ärende till rätt funktion.

Olika funktioner har olika öppettider. Se respektive funktions sida för att se dess öppettider. För att se när Infocenter har öppet, gå till Infocenters sida. För biblioteket gå in på deras sida om öppettider. Högskolan generellt öppnade upp för studenter den 16 augusti med ordinarie öppettider, 06–24.

Biblioteket har nu öppet som vanligt, se öppettider. All information finns på sh.se/bibliotek/corona Länk till annan webbplats.

Inför höstterminen öppnade vi upp möjligheten att genomföra salsskrivningar på plats igen. Högskolans lokaler för salsskrivningar är utrustade med bord där studenter sitter enskilt med avstånd mellan borden. Vidare är lokalerna luftiga och har god ventilation. Detta gör att det är möjligt att följa Folkhälsomyndighetens information om att hålla avstånd i högskolans skrivsalar. Sedan tidigare finns ytterligare åtgärder på plats, såsom plexiglas, visir för skrivvärdar, handsprit och avståndsmarkeringar i golv. En del kurser kan fortfarande ha digital examination istället för salstentamen. Håll dig uppdaterad med vad som gäller för dig i Studiewebben eller kontakta din kurs/ditt ämne.

Nytt för höstterminen är att det inte längre kommer att gå att efteranmäla sig efter att anmälningsperioden är över. Läs mer i nyheten om Ändringar i rutinerna för salstentamen.

Nej, en del utbildningar kommer att ha undervisning på plats på campus. För att se vad som gäller för just dig kan du kolla i ditt schema antingen i ditt kursrum på Studiewebben eller genom vårt schemasök.

Det är enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd allas ansvar att stanna hemma om man har symptom som kan vara Covid19.

En student som deltar på ett fysiskt undervisningsmoment och uppvisar förkylningssymptom kommer att uppmanas att lämna undervisningslokalen. Om studenten inte följer uppmaningen kan läraren avbryta undervisningstillfället för att inte övriga kursdeltagare och undervisande personal ska riskeras att smittas.

Om en student inte i följer högskolans anvisningar som har till avsikt att minska risk för smitta, till exempel att hålla avstånd i en undervisningslokal, gäller samma som ovan.

Om en student trots uppmaning inte avlägsnar sig kan läraren utöver att avbryta undervisningstillfället även göra en anmälan till högskolans disciplinnämnd.

Högskolan kan inte kräva att studenterna är vaccinerade.

Vi uppmanar dock alla studenter till att vaccinera sig. Har du inte vaccinerat dig ännu så kan du bland annat göra det på drop in på Karolinska sjukhuset i Huddinge, läs mer här.

Det är upp till dig som student att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det som smittskyddslagen förpliktigar gällande försiktighetsåtgärder vid smitta.

Kontakta din lärare. Läraren kan enskilt eller i samråd med ämnes- eller programsamordnare avgöra om det är möjligt att ge undantag från undervisning/examination som kräver fysisk närvaro. Om det inte är möjligt att anordna en motsvarande typ av examination ska du erbjudas att medverka vid nästa tillfälle som ges (på samma sätt som vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro).

Om det inte går att göra anpassningar finns det möjlighet att ansöka om studieuppehåll av medicinska skäl.

Praktik eller fältstudier till länder som UD avråder från resor till kan inte beviljas eller påbörjas.

För att utbytesstudier ska kunna ske höstterminen 2021 krävs att:

  • UD inte avråder från resor till aktuellt land
  • Mottagande land har öppna gränser
  • Mottagande universitet tar emot studenter

Kontakta våra internationella handläggare om du har frågor kring dina utbytesstudier.

Södertörns högskola planerar att ge kurser på campus från och med höstterminen 2021. Inresande utbytesstudenter som blivit antagna till Södertörns högskola kan genomföra sitt utbyte och studera på plats vid Södertörns högskola. Om situationen ändras vad gäller Covid-19 kan vissa kurser komma att ges på distans. För att studenter ska kunna komma till Sverige krävs att hemlandet har öppna gränser och att hemuniversitetet godkänner studier utomlands beroende på läget med Covid-19.

Kontakta våra internationella handläggare om du har frågor kring dina utbytesstudier.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-11-25