Dela

Facebook Mail Twitter

Vill du förbättra ditt akademiska skrivande eller din svenska inför studier och arbetsliv?

Är du osäker på din svenska eller ditt skrivande? Inför hösten kan du söka dessa två kurser som ges på distans: Skrivande för högskolestudier och Avancerad svenska för flerspråkiga studenter.

Studenter på Södertörns högskola.

Vill du bli tryggare i att skriva akademiska texter?

Många studenter upplever det akademiska skrivandet som en utmaning. På Södertörns högskola ges kursen Skrivande för högskolestudier. Den riktar sig till dig som är relativt ny student på högskolenivå och är ovan vid det akademiska skrivandet.

Under kursen behandlas olika typer av skrivande. Du lär dig olika vetenskapliga texters upplägg, stil, disposition och formalia. Du får skriva mycket själv och reflektera över ditt skrivande, och även ge respons och återkoppling på andra studenters skriftliga arbeten. Du får också kunskap om de teoretiska grunderna för akademiskt skrivande.

Är du flerspråkig och vill förbättra din svenska inför studier eller arbetsliv?

På Södertörns högskola ges också kursen Avancerad svenska för flerspråkiga studenter. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din svenska och har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk från komvux eller gymnasium.

Under en första delkurs får du läsa och skriva olika typer av texter med målet att förbättra ordförråd, grammatik och kunskap om hur du bygger upp text. Den andra delkursen handlar om det svenska språksystemet. Särskilt fokus läggs på de delar av det svenska språket som brukar vara särskilt svåra för avancerade andraspråkstalare.

Sök utbildning senast den 19 april

Sista anmälningsdag inför höstterminen är den 19 april. Du söker program och kurser via antagning.se.

Varmt välkommen att söka till Södertörns högskola!

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-04-06