Dela

Facebook Mail Twitter

”En stor vinst för det romska folket” – ny satsning på romska studier vid Södertörns högskola

När vårterminen startar 2022 är det med nya kurser i romska studier. Marinka Vårstrand ser hur kunskapen från tidigare kurser har gett henne en ökad förståelse, inte bara för sin egen bakgrund utan för utsatta gruppers situation i hela samhället.

Student läser på en surfplatta

När Marinka Vårstrand en kväll låg och letade efter utbildningar var reaktionerna blandade när hon såg kurserna i romska studier. ”Vad har de nu hittat på, ska icke-romer tala för romer – igen” tänkte hon.

− Så kom jag till kursen och blev positivt överraskad. Jag gick från att känna mig fördomsfull till att ”äntligen, har vi kommit hit”. Det kändes rätt och aktuellt, särskilt i det politiska klimat som var och är även i dag, säger hon.

Ökad förståelse och kunskap kring sin egen bakgrund

Efter att ha läst bland annat kurser i den romska minoritetens historia, romska språkets historia och den nutida situationen upplever Marinka Vårstrand att hon fått ökad förståelse och kunskap kring sin egen bakgrund. En historia som hon känner till väl, men nu kan stötta upp även med kunskap baserad på forskning. Själv har hon sina rötter bland både finska romer och svenska resande romer. Hennes pappa startade en av de första föreningarna för just resande romer och hennes syster har skrivit en lärobok i modersmål för resande i Sverige (skandoromani).

Innan pandemin var tanken att börja studera på ämneslärarprogrammet vid Södertörns högskola. Men svårigheter att få ihop vardagen med familjen gjorde att hon sökte och beviljades anstånd. Förhoppningen är att kunna börja studera igen till våren. Nu lockar också de nya kurserna i romska studier, till exempel kurserna i kritiska romska studier. Kunskap som hon tror kan komma väl till användning inom inte minst läraryrket.

− Jag känner att kurserna gett mig förståelse och kunskap kring ungdomars sociala bakgrund, var de kommer ifrån och deras historia. Jag kommer kunna bemöta dem på ett helt annat sätt och möta dem på deras nivå, hjälpa dem. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig. Nu har jag andra verktyg att ta emot dem, säger Marinka Vårstrand.

Lärare med både romsk och icke-romsk bakgrund

Hon lyfter särskilt fram de två lärare som undervisat på kurserna, Kimmo Granqvist och Jan Selling. Deras kunskap och förmåga att navigera kring även känsliga frågor har bidragit till hennes positiva upplevelse. För även inom den romska gruppen finns fördomar och okunskap.

− Jan är väldigt pedagogisk när han lyfter problematik inom gruppen, men visar hänsyn och empati. Han berör aktuella saker på ett sätt som vi själva inte kan benämna, för då blir det känsligt, säger Marinka Vårstrand.

Lärarna på kurserna har både romsk och icke-romsk bakgrund. Till våren ansluter Mihaela Zatreanu som ska undervisa i det romska språket och sedan tidigare arbetar Angelina Dimiter Taikon också på högskolan. Hon kommer ha ansvar för seminariegrupperna. I kursen Kritiska romska studier samarbetar de med ERIAC och där har alla föreläsare romsk bakgrund.

Trots att mycket har hänt i samhället bara de senaste åren lever många fördomar mot romer och resande kvar. Marinka berättar hur hon fått försvara sig mot de mest befängda påståenden och myter.

− De är baserade på okunskap. För mig är det så viktigt att mina medmänniskor läser och förstår vad vårt folk har gått igenom. Okunskap föds genom generationer om man inte gör något åt saken och söker kunskap. Jag blev så glad när jag såg kurskamrater som jobbar inom skolan, att de vågade ge sig in på en utbildning om en grupp människor som fortfarande är en av de svagaste i samhället, säger hon.

Varför tycker du man ska läsa de här kurserna?

− Först och främst, vill du vara med och vara en del av förändringen så måste du öka förståelsen för dina medmänniskor. Är du nyfiken, och vill göra skillnad? Ta steget och var med och hjälp de utsatta grupperna att sprida kunskap, att det går att hämta in utbildning för att få verktyg för att förstå, avslutar Marinka.

Till våren startar ett flertal nya kurser i romska studier och ansökan är öppen. Läs mer om kurserna, behörighet och hur du söker under ämnets utbildningssidor. Några kurser som är öppna för ansökan:

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Språk Läs mer om: Romska studier

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-10-12