Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till lärare, forskare och övrig personal inom ämnet romska studier.

Ämnessamordnare: Jan Selling

Ämnesråd:
Jan Selling, Ämnessamordnare
Florence Fröhlig
Sunita Memetovic
Solvor Mjöberg Lauritzen
Marko Stenroos
Mihaela Zatreanu
Mirelle Gyllenbäck
Eva Balok (studeranderepresentant)