Snabbspår för socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete anordnar på uppdrag av myndigheter uppdragsutbildningar för bland annat yrkesverksamma socionomer.

Snabbspår för socialt arbete är en utbildning för Dig som har en kandidat- eller masterutbildning i socialt arbete, eller likvärdig utbildning, utanför EU/ESS. Din titel bör vara Socionom, eller inkludera ”… med inriktning mot socialt arbete”. För att få gå utbildningen behöver du även vara inskriven på Arbetsförmedlingen, och du saknar arbetslivserfarenhet inom yrket i Sverige. Målet är att du med denna utbildning ska kunna jobba med socialt arbete på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen ges helt på distans och består av tre insatser:

  • Korta vägen (språkkurs i svenska) som anordnas av Academicum, med start 6 juni 2022.
  • Uppdragsutbildning (akademiska kurser) som anordnas av Södertörns högskola, med start 29 augusti 2022.
  • Arbetsplatsförlagd praktik, på pendlingsavstånd från hemorten, som samordnas av Academicum, med start 1 mars 2023.

Till ansökan skall du bifoga ett antal dokument, och vi rekommenderar dig att förbereda dem i god tid:

  • Personligt brev
  • CV (inklusive personnummer)
  • Översatta betyg
  • Utlåtande från UHR
  • Självskattningsformuläret, ifyllt (svensk version)

Mer information om Snabbspår, besök gärna:

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademikerförbundet SSR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intresseanmälan:

Gå till Utlysningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här. Den är öppen från den 11 till 30 april 2022

Har du frågor till Arbetsförmedlingen eller rörande Korta vägen kan du kontakta: mohamed.isse@arbetsformedlingen.se

Har du frågor som rör uppdragsutbildningen på Södertörns högskola, kan du kontakta snabbspar@sh.se

Relevanta länkar för din ansökan:

Så här behandlar Södertörns högskola dina personuppgifter:

Personuppgifterna sparas så länge utbildningen pågår för att högskolan ska kunna genomföra utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen (avtalsgrund). Därutöver behandlas dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav på högskolans verksamhet (rättslig förpliktelse och uppgift av allmänt intresse) samt inom ramen för högskolans forskning i uppföljningsstudier (uppgift av allmänt intresse). Högskolan kommer att dela dina uppgifter med Arbetsförmedlingen och kan därutöver komma att lämna ut dina uppgifter i den mån högskolan är skyldig att göra det enligt offentlighetsprincipen. I övrigt delar vi bara med oss av dina uppgifter om våra it-system kräver detta. Högskolan ser hela tiden till att dina personuppgifter skyddas.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt att begära rättelse eller komplettering av uppgifterna. Om du är missnöjd med hur högskolan behandlar dina personuppgifter har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ditt klagomål.

När du har anmält ditt intresse för en uppdragsutbildning som anordnas av Södertörns högskola sparar högskolan dina personuppgifter. Personuppgifterna som sparas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, merituppgifter och utbildningsresultat.

Här finns mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Länk till annan webbplats.