Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet psykologi. Hittar du inte den du söker, eller för ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Malena Ivarsson

Administration: psykologi@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Jesper Alvarsson

Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Stefan Annell

Stefan Annell

Lektor

Jag undervisar i psykologi, främst på polisutbildningen. Jag arbetar även på Försvarshögskolan och på Stockholms universitet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Marie Gustafsson

Marie Gustafsson

Docent

Lektor

Jag undervisar inom socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi. Jag forskar om språkets betydelse för uppfattningar om genus och inkludering (se www. genderfair.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Per Henrik Hedberg

Per Henrik Hedberg

Lektor

Undervisar i socialpsykologi, interkulturell psykologi och statistik. Handledning av uppsatser som berör social interaktion (t ex skicklighet, skam, humor) eller diskriminering.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Lars Ishäll

Lars Ishäll

Lektor

Lektor i psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi. Programsamordnare för Personalvetarprogrammet. https://www.researchgate.net/profile/Lars-Ishaell

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME226

Neda Kerimi

Neda Kerimi

Jag undervisar på olika nivåer och inom en rad olika ämnen där alla behandlar ämnet psykologi; bl.a medvetande, förhandling, beslutsfattande, motivation och psykisk ohälsa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Farhan Sarwar

Farhan Sarwar

Docent

Lektor

Institutionen för polisiärt arbete

LO572

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221

Catherine Sundling

Catherine Sundling

Projektforskare

Jag undervisar i psykologiämnet i bland annat psykisk ohälsa, inlärning, personlighet samt kvalitativ- och kvantitativ metod.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Maja Wall

Maja Wall

Adjunkt

Undervisar i psykologi vid Samhällsvetenskapliga institutionen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Jenny Yourstone

Jenny Yourstone

Arbetar som lektor i psykologi samt mot polisutbildningen. Mångårig erfarenhet av forskning om framför allt våldsbrott; från våld i nära relation, hedersvåld till extremism.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244