Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet journalistik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare: Malin Picha Edwardsson

Vill du nå administrationen på Journalistik, kontaktar du oss via; journalistik@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Adjunkt

Jag undervisar främst om berättande och skrivande. 2021 disputerade jag med en avhandling om berättarteknik i reportage. Jag har också skrivit läroboken Det tidlösa reportaget.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Docent

Lektor

Journalistik, medieteknik och internet studier med fokus på data journalistik, digital verifiering, faktagranskning, desinformation, blockchain

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Christoph Andersson

Christoph Andersson

Adjunkt

Lärare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Kajsa Andersö

Kajsa Andersö

Adjungerad lärare

Undervisar i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Adjunkt i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Jolin Boldt

Jolin Boldt

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Sarah Eklund

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Administration på ämnet Journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

TV journalistik, Video & Medieteknik utbildning samt SH Medieproduktion

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Astrid Haugland

Astrid Haugland

Adjunkt

Jag är lärare i journalistik med inriktning mot digitala medier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME325

My Häggbom

My Häggbom

Adjunkt

Journalistik för tv, rörlig bild och ljud

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Urban Larssen

Urban Larssen

Lektor

Forskning om bl a fake news, cross-border journalism, media and human trafficking. Undervisning C-nivå (kursansvarig), D-nivå "Journalism and International Conflict".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Milda Malling

Milda Malling

Doktorand

Journalistik och politisk kommunikation

Institutionen för samhällsvetenskaper

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333D

Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME348

Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är språkvetare och lektor i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Sanna Volny

Sanna Volny

Adjunkt

Jag undervisar i journalistik och digitala medier, bland annat datajournalistik, webbpublicering, foto och layout.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME346

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Fil dr

Lektor

Jag är programansvarig för det internationella magisterprogrammet i journalistik. Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi och utbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME349