Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet medieteknik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Maria Normark

Forskare, lärare och övrig personal:

Nico Arnold

Nico Arnold

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medieteknik. Journalist, författare och fil.mag. i historia. CV: http://www.tricorder.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Johan Bornebusch

Johan Bornebusch

Adjunkt

Adjunkt i medieteknik, en av grundarna av ämnet (SH). Innovationsledare på Externa relationer med uppdrag att stödja lärare, forskare och studenter i innovation och entreprenörskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Vincent Demargne

Vincent Demargne

Adjunkt

Vincent Demargne är adjunkt i Medieteknik. Han undervisar i Design Thinking och social innovation.. Han har arbetat på Verklighetslabbet som workshop ledare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

Anders Green

Anders Green

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Undervisar och forskar inom medieteknik med inriktning på kommunikationsdesign och användarupplevelse för intelligent teknik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD351

Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

Undervisar i film & TV visualisering etc. NMT medieteknik & journalistik. Producent på SHMP video produktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Karin Hansson

Karin Hansson

Docent

Lektor

Jag är konstnär och docent i data- och systemvetenskap med deltagande metoder och samarbetsprocesser online som forskningsfokus. (Foto av Patrick Miller)

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD377

Mattias Jacobsson

Mattias Jacobsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD370

Martin Jonsson

Martin Jonsson

Docent

Lektor

Programansvarig för masterprogrammet Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier (User Experience and Interactive Media Design). Ledamot i Fakultetsnämnden

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD374

Fatima Jonsson

Fatima Jonsson

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i medieteknik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i medieteknik med intresse mot e-lärande, skolans digitalisering och sociala medier. Processledare för Medie och informationskunnighet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Kai-Mikael Jää-Aro

Kai-Mikael Jää-Aro

Lektor

Jag undervisar huvudsakligen inom Spelprogrammet. Jag har precis avslutat projektet FICTION (http://fiction.pixel-online.org/).

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Hartmut Koenitz

Hartmut Koenitz

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD365

Lotta Labrousse

Lotta Labrousse

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör inom medieteknik och turismvetenskap, samt sekreterare i Institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD566

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Forskningsassistent

Jag är doktorand inom fältet HCI och undervisa inom ämnet medieteknik. Min forskningen kretsar kring relationen mellan makers, maskiner och material där ny teknik ligger i framkant

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Petri Lankoski

Petri Lankoski

Docent

Programsamordnare

Lektor

Petri Lankoski (D.Arts, docent) Hans forskning är inriktad på speldesign, spelkaraktärer, rollspel och spelupplevelser.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD354

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Niklas Lundberg

Niklas Lundberg

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Sofia Lundmark

Sofia Lundmark

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD373

Jon Manker

Jon Manker

Adjunkt

Grundare av Spelprogrammet, Journalistik och Multimedia, medgrundare av ämnet Medieteknik. Undervisar och forskar i speldesign. Designar & publicerar brädspel via Ion Game Design.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Ann Mutvei Berrez

Ann Mutvei Berrez

Lektor

Lektor i cellbiologi och forskar inom naturvetenskaplig och teknik-didaktik, med i EU-projekt om ungdomars samhällsengagemang, undervisning om systemtänkande och digitala verktyg.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD366

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD375

Maria Normark

Maria Normark

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

TJÄNSTLEDIG Jag forskar om kritisk design tex för stadsodling samt design för personlig planering och informationshantering.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

Mirjam Palosaari Eladhari

Mirjam Palosaari Eladhari

Fil dr

Lektor

Mirjam Palosaari Eladhari är docent i medieteknik och undervisar på spelprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD377

John Persson

John Persson

Adjunkt

Arbetar på ämnet Medieteknik och undervisar i grafisk design, layout, typografi, bild, illustration, e-böcker och designkoncept.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Anton Poikolainen Rosén

Anton Poikolainen Rosén

Doktorand

Studerar hållbar Människa-Dator-Interaktion. Urbana tillsammansodlingar. Mer än människo-centrerad design. poiros.com

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Camilla Qvick

Camilla Qvick

Adjunkt

Högskoleadjunkt, område visuell kommunikation; grafisk design, bildkommunikation, konceptgestaltning mm. Undervisar främst på programmet It, medier och design och Spelprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Minna Räsänen

Minna Räsänen

Docent

Prefekt

Lektor

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion. För närvarande har jag dock uppdrag som prefekt för Institutionen för polisiärt arbete.

Institutionen för polisiärt arbete

LO541

Jim-Andrew Schillings

Jim-Andrew Schillings

Adjunkt

Adjunkt i medieteknik med inriktning på produktion av fotografi, videofilm och ljudinspelning. Utför interna produktioner för högskoleorganisationen genom SH-Medieproduktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Arina Stoenescu

Arina Stoenescu

Adjunkt

Jag arbetar med undervisning och forskning inom typografi.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Lektor

Har för närvarande uppdrag som avdelningsföreståndare vid Institutionen för polisiärt arbete och som systemförvaltare av Retendo Academic vid HR-avdelningen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

LO643