Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet svenska. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Karin Milles

Administrativ personal: Humlan Majuri, frågor som rör ämnet svenska skickas till svenska@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Barbro Allardt Ljunggren

Barbro Allardt Ljunggren

Fil dr

Lektor

Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. Arbetar även inom Lärarutbildningen och Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Oliver Blomqvist

Oliver Blomqvist

Fil dr

Postdoktor

Jag är postdoktor i ämnet svenska med inriktning på flerspråkigt skrivande i Sveriges historia.

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Adjunkt

Avancerad svenska för flerspråkiga studenter, sva-kurser inom ÄLP, VFU-kurser inom LU.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Högskoleadjunkt svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Elisabeth Drion

Elisabeth Drion

Adjunkt

Undervisar och handleder i svenska på bland annat olika lärarprogram, Svenska A, Kreativt skrivande, Kommunikatörsprogrammet och i Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB201

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Docent

Lektor

Jag är lektor i svenska och undervisar på kurser i svenska som andraspråk på, men också om akademiskt skrivande och högskolepedagogik.

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och didaktik

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Jessica Holmdahl

Jessica Holmdahl

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Docent

Lektor

2020-24 arbetar jag i projektet "Att arbeta på sitt andraspråk", finansierat av Forte. Från ht21 är jag inriktningsansvarig på ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Lektor

Jag är programsamordnare för ämneslärarprogrammet och forskare inom ämnet svenska med särskilt intresse för samtal och flerspråkighet på arbetsplatser.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Lotten Kågerman

Lotten Kågerman

Adjunkt

Jag jobbar som lärare på kommunikatörsprogrammet och som handledare i studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Mats Landqvist

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i grammatik och textanalys på ABC-nivå samt handleder C-uppsatser. Min forskning handlar om måltidsspråk, sensoriskt språk, litterär stilistik och lexikal semantik.

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Malin Lööw

Malin Lööw

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB205

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Forskningsledare

Lektor

Docent, svenska Forskningsledare, LU

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Simon Magnusson

Simon Magnusson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Humlan Majuri

Humlan Majuri

Utbildningsadministratör

För frågor som rör svenskämnet, maila svenska@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PB234

Karin Milles

Karin Milles

Professor

Ämnessamordnare

Jag är språkvetare, och anlägger oftast ett feministiskt eller genusvetenskapligt perspektiv på mina forskningsfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB241

Linda Nordenskjöld Narfström

Linda Nordenskjöld Narfström

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska. Min avhandling berör andraspråkstalares interaktion i en informell lärandemiljö på språkcaféer.

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Paulina Nyman

Paulina Nyman

Adjunkt

Jag är ansvarig för Kommunikatörsprogrammets tredje termin samt VFU-kursansvarig för grundlärarutbildningen år F-3. Jag undervisar också på svenskämnets skrivkurser.

Institutionen för kultur och lärande

PB212

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang. VR-projekt 2022-2024 om samspel och interaktion i svenska polisförhör.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Frej Persson

Frej Persson

Adjunkt

Adjunkt i svenska samt handledare i Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i svenska och programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet. Min forskning rör relationen mellan skriftbruk och olika aktörer under 1500-/1600-talet.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Johanna Prytz

Johanna Prytz

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i svenska, och just nu tjänstledig för forskning

Institutionen för kultur och lärande

Robin Samuelsson

Robin Samuelsson

Fil dr

Lektor

Forskar om förskolebarns språk och begreppsutveckling. Publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Robin_Samuelsson2

Lärarutbildningen

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand svenska. Forskar i matematiklärares relationsskapande språk genom interaktionsstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Kajsa Sköldvall

Kajsa Sköldvall

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB204

Väinö Syrjälä

Väinö Syrjälä

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska, fil.dr. i nordiska språk. Undervisar och handleder inom svenskämnet och lärarutbildningen. Föreståndare för Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Docent

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Fredrik Söderquist

Fredrik Söderquist

Programsamordnare

Adjunkt

Jag undervisar i retorik med extra intresse för visuell retorik, strategisk kommunikation, minnestekniker och politisk retorik

Institutionen för kultur och lärande

PB216

Daniel Wojahn

Daniel Wojahn

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB209