Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet genusvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Helena Hill

Administrativ personal: genus@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna Bark Persson

Anna Bark Persson

Doktorand

Som del av forskningsprojektet ReNEW (Reimagining Norden in an evolving world), studerar jag Norden, vikingar och maskulinitet i samtida angloamerikansk fantasylitteratur.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Nadia Feshari

Nadia Feshari

Doktorand

My PhD project focuses on how unborn human has been valued and protected in Swedish abortion politics between 1935-2021.

Institutionen för kultur och lärande

PC237

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Projektforskare

Jag disputerade med en avhandling om Sovjetiska konstruktioner av femininitet med fokus på moderskap och skönhet. Min nuvarande forskning rör Kvinnornas Demokratiska Världsförbund

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i Idéhistoria och ämnessamordnare i Genusvetenskap. Mina forskningsintressen rör sig kring maskulinitet, politik och sociala rörelser samt diskrimineringsfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Sam Holmqvist

Sam Holmqvist

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap och forskar om bland annat transhistoria. Just nu arbetar jag med en bok om stortjuven Lasse-Maja och med databasen QUEERLIT.

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Jenny Karlsson

Jenny Karlsson

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör, forskarutbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Elzbieta Korolczuk

Elzbieta Korolczuk

Fil dr

Projektforskare

Elżbieta Korolczuk är docent i sociologi, hennes forskning involverar: sociala rörelser, civilsamhälle, reproduktionspolitik och anti-gender kampanjer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Programsamordnare

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, expertis, kroppar och politik; gränslandet mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Ulla Manns

Ulla Manns

Professor

Vicerektor

Jag är professor i genusvetenskap och vicerektor med ansvar för forskning. Även forskarutbildningsfrågor ligger under mitt ansvar.

Högskoleledningen

MA917

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och avdelningsföreståndare för ämnet genusvetenskap. Min forskning utforskar genus, nationsskapande och vithet i turism.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Dannie Milve

Dannie Milve

Min avhandling är en del av projektet "Digital sexual health - Designing for safety, pleasure and wellbeing in LGBTQ+ communities".

Institutionen för kultur och lärande

PC237

Veronika Muchitsch

Veronika Muchitsch

Postdoktor

I min postdok forskning undersöker jag hur musikströmning förmedlar genus, vid gränssnittet mellan Spotifys diskursiva, algoritmiska och kuraterande praktiker.

Institutionen för kultur och lärande

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Doktorand i genusvetenskap, KKT. Undersöker representationer av Ryssland i den svenska kontexten för att förstå vilken roll homosexualitet har för bilder av Ryssland och Sverige.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

Jag forskar om genus, sexualitet, åldrande och demenssjukdomar, sexuell hälsa, rättigheter och njutning. Jag är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Anna Siverskog

Anna Siverskog

Fil dr

Projektforskare

Mitt övergripande forskningsintresse är lhbtq-åldrande, innefattande intersektioner av kön, ålder och sexualitet; livslopp; äldreomsorg; demens.

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Jag är professor i genusvetenskap. Min forskning finns i skärningspunkten mellan digitala mediestudier, genus och sexualitetsstudier, feministisk queerteori och affektteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och forskar vid ämnet om möten mellan genus, musik, teater och medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC225