Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare: Rikard Friberg von Sydow
Ämnessamordnare: Arwid Lund
Programsamordnare: Pamela Schultz Nybacka

Forskare, lärare och övrig personal:

Therese Lind

Therese Lind

Adjunkt

Adjunkt i Biblioteks- och informationsvetenskap samt medgrundare till Bibliotekarieprogrammet. Ansvarar bl.a. för programmets samverkan och praktikkurs.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Fil dr

Lektor

Jag är Universitetslektor, Fil.dr. i Företagsekonomi och litteraturvetare. Jag arbetar med Bibliotekarieprogrammet, som jag har grundat HT19 i samarbete med kollegor.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F912

Lisza Ray

Lisza Ray

Institutionssekreterare

Jag administrerar kurser och program för arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Ärenden för respektive ämne mejlas till: arkivvetenskap@sh.se samt boi@sh.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926