Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet arkivvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Rikard Friberg von Sydow

Avdelningsföreståndare: Peter Josephson

Administrativ personal: Lisza Ray

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Undervisning och forskning inom arkivvetenskap

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904