Student

Statsvetenskap och Internationella relationer

I Södertörns statsvetenskapliga miljö är forskning och undervisning integrerade på alla utbildningsnivåer. Eftersom Södertörn är ett mellanstort lärosäte är närheten mellan studenter och lärare större än vid de största universiteten. Som student här syns du.

Alla statsvetenskapliga lärare är aktiva forskare. Forskning bedrivs över hela det politiska fältet men med särskild tyngdpunkt på:

  • institutioner – partier, stater, organisationer och regioner;
  • idéer – makt, demokrati, rättvisa, expertis och teknologi;
  • identitet – migration, etnicitet, nationalism och minoriteter.

Hos oss kan du läsa statsvetenskap både som fristående kurser och som specialisering i olika sammanhållna utbildningar – som Europa- och IMER-programmen och Södertörns lärarprogram.

I ämnets tvååriga masterprogram profilerat mot Democratic Governance är engelska undervisningsspråk.

Statsvetenskap är också ett samhällsvetenskapligt forskarutbildningsämne vid Södertörn. Utbildning på forskarnivå bedrivs inom forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO).

Statsvetenskap och Internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Geografiskt är de flesta av våra projekt inriktade mot Öst- och Centraleuropa, Sverige och övriga Norden, samt EU-systemet. Statsvetenskaplig forskning bedrivs även vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

 

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22