Student

Socialt arbete

Socialt arbete som akademiskt ämne omfattar studier av social utsatthet och dess orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle samt studier av det sociala arbetets praktik innefattande interventioner på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå.

Vår profil är tvärvetenskaplig och inkluderar ämnen som socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, socialrätt, psykologi och epidemiologi. Ett dominerande tema är urbana frågor som ju också korresponderar med ämnets utbildningsprogram ”Socionomprogrammet med storstadsprofil”. Andra framträdande teman är barn och unga, skolan, det civila samhället, hälsa, alkohol och droger. I ämnet ingår studier av insatser som syftar till att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet.

Vi bedriver också uppdragsutbildningen Snabbspår för socialt arbete, i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Läs mer om VFU för socionomstudenter.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-06-17