Student

Religionsvetenskap

Kunskap om religion har blivit allt viktigare för att förstå vår omvärld. Religion är en betydelsefull faktor i allt från pågående konflikter i Mellanöstern till social förändring i dagens Sverige. Religionsvetenskapen strävar efter att beskriva, förstå och förklara religion som ett mänskligt kulturellt fenomen. Inom religionsvetenskapen på Södertörns högskola studeras religion huvudsakligen utifrån historiska, etnografiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.

Forskningen i religionsvetenskap på Södertörns högskola fokuserar på samtida religion i Sverige, runt Östersjön och globalt. Våra huvudsakliga forskningsområden är:

  • Traditionerna judendom, kristendom, islam och västerländsk esoterism
  • Mångreligiositet och sekularitet i dagens Sverige
  • Religion och hälsa
  • Religion i skolan

Det finns ett stort behov av religionsvetenskaplig kunskap i vårt samhälle idag. Den offentliga debatten om religiösa fenomen är ofta polariserad mellan olika intressen och det behövs därför ett akademiskt perspektiv, som är politiskt och religiöst obundet. Våra lärare och forskare är aktiva i den offentliga debatten och stor vikt läggs vid internationellt samarbete och internationella perspektiv i forskningen.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22