Student

Psykologi

Psykologin handlar om hur människor tänker, känner och handlar i olika sammanhang.

Ursprungligen avsåg psykologin läran om människans själ. Själva ordet psykologi kommer från grekiskans “psyche” som betyder 'andning, ande, själv' och logia som betyder 'läran om'. Psykologiämnet är idag ett stort ämne som inkluderar allt ifrån biologiska, neurologiska, kognitiva, sociala till kulturella perspektiv. Perspektiven representeras som underdiscipliner inom psykologin så som exempelvis socialpsykologi, utvecklingspsykologi, kognitionspsykologi samt arbete och organisationspsykologi.

Psykologisk forskning är empiriskt orienterad vilket betyder att förståelse skapas genom att systematiskt undersöka hur människor tänker, känner och beter sig individuellt och i samspel med andra. Ett flertal metoder används i detta syfte så som experiment, intervjuer, observationer och enkätundersökningar. Metoderna kan vara av kvalitativ karaktär, men ofta innefattar psykologiska undersökningar kvantitativa metoder och statistisk.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22