Student

Informatik

Forskningen vid informatikämnet studerar hur IT/digitalisering kan skapa värde och nytta vid ledning och utveckling av en verksamhet.

Vid Södertörns högskola fokuserar ämnet idag på digital affärsutveckling i nära samverkan med företag och myndigheter. Forskningen är gränsöverskridande mot bland annat företagsekonomi. Forskningsresultatet består främst av studier inom arbets- och processmetodik som rör digitalisering inom en verksamhet, vilket görs ur både ett affärsmässigt och informationscentrerat perspektiv. Informationsprocesser studeras som sociotekniska fenomen där digitala lösningar ingår i resursintegrering med till exempel mänskliga och fysiska resurser. Relevanta forskningsmetoder är aktionsforskning och fallstudiemetodik. Aktuell digital teknik och design ingår som en integrerad, men underordnad, del av forsknings- och arbetsmetodik - till exempel agil metod, UX, automatiskt beslutstöd, maskininlärning/AI och augmented reality.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-23