Student

Historia

Kunskap om historiska händelser och deras konsekvenser är av stor vikt för att förstå den värld vi lever i idag. Föreställningar om genus, klass och etnicitet har genom historien ständigt varit närvarande men också genomgått stora förändringar.

Historia på Södertörns högskola strävar efter att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser, skeenden och processer utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt.

Vår forskning berör både äldre tid och modern tid i såväl Sverige som andra delar av världen. Östersjö- och Östeuropaområdet utgör ett särskilt viktigt område. En stor del av vår forskning har också ett särskilt fokus på frågor kring genus, klass och etnicitet.

Forskningsresultat publiceras på en rad olika sätt, i internationella och svenska vetenskapliga tidskrifter, i bokform på både svenska och engelska. Dessutom strävar ämnet efter att popularisera och tillgängliggöra ny forskning för en bredare allmänhet.

Forskningen inom historia finansieras av olika externa och interna organ, en viktig finansiär är Östersjöstiftelsen. Pågående forskningsprojekt presenteras under fliken Projekt samt under respektive forskares sida.

Vi medverkar i två forskarskolor: Nationella forskarskolan i historiska studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och the Baltic and East European Graduate School (BEEGS).

Kurser för yrkesverksamma lärare

Södertörns högskola erbjuder kurser för dig som är verksam lärare. I samarbete med lärarutbildningen ges Historia för gymnasielärare, 90 hp.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-04