Student

Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Vår forskning berör flera fält inom ämnet och våra forskningsprojekt bedrivs ofta tillsammans med andra discipliner, inte sällan har de även ett internationellt perspektiv.

Forskningen inom ämnet företagsekonomi på Södertörns högskola berör bland annat entreprenörskapets dynamik, hållbar utveckling, konst, kultur och ekonomi, finansmarknaden och dess organisationer och institutionell förändring. Flera av ämnets forskningsprojekt sker i hög grad i samarbete med forskare från andra discipliner och många projekt har ett internationellt perspektiv.

Ämnet antar egna doktorander inom forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering. Ämnet medverkar även i forskningssamarbeten inom forskningscentrum som ENTER forum, Reinvent, Förvaltningsakademin, CBEES samt Samtidshistoriska institutet och Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-10-11