Student

Arkivvetenskap

Ämnet arkivvetenskap har vuxit fram ur arkivarieyrkets behov, där kraven på att kunna bevara och göra information tillgänglig är i centrum. I dag är ämnet nära knutet till informationsteknologi då arkiv och dokument alltmer sparas digitalt.

Arkivvetenskap är ett ungt högskoleämne som är nära kopplat till yrkesutbildningen till arkivarie. Sedan gammalt har arkivarieyrket legat nära historieämnet och många grundläggande tankar om hur arkiv ska ordnas har hämtats därifrån, samtidigt som den nya tekniken har en viktig roll i ämnet.

I ordböckerna beskrivs ordet arkiv som "en samling dokument och handlingar". Kanske inte den mest lockande beskrivningen, men ett arkiv sjuder av liv och kan många gånger berätta vår historia från vitt skilda vinklar och vrår. De kan ge fascinerande inblickar i människors liv. I Fattigvårdsstyrelsens protokoll berättas historian om de utfattiga som hade svårt att skaffa mat för dagen. I räkenskaper från forna dagar får man veta mer om vad som åts och dracks vid kungars och drottningars hov under stormaktstiden. Och i detta nu skapas nya historiska källor som behöver ordnas och tas om hand, över allt i samhället.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22