Forskningsprojekt och publikationer

Här kan du ta del av information kring projekt och olika typer av publikationer där våra forskare och doktorander deltar.

Ämnen: Den praktiska kunskapens teori, Estetik, Filosofi, Genusvetenskap, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarskola: Baltic and East European Graduate School (BEEGS)

2022

13 maj
Oscar von Seth: Outsiders and Others: Queer Friendships in Novels by Hermann Hesse Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola: Litteraturvetenskap/BEEGS

2021

15 oktober
Philipp Seuferling:
Media and the refugee camp: the historical making of space, time, and politics in the modern refugee regime Länk till annan webbplats.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Forskningsprojekt: The (dis)connected refugee: The role of communication technologies in trust-building in Sweden and Germany

24 september
Mani Shutzberg: Länk till annan webbplats.
Tricks of the Medical Trade: Cunning in the Age of Bureaucratic Austerity Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola: Den praktiska kunskapens teori/BEEGS

4 juni
Raili Uibo:
“And I don’t know who we really are to each other”: Queers doing close relationships in Estonia Länk till annan webbplats.
Ämne:
Genusvetenskap
Forskningsprojekt: Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region

28 maj
Camilla Larsson:
Framträdanden: Performativitetsteoretiska tolkningar av Tadeusz Kantors konstnärskap Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola:
Konstvetenskap/BEEGS

21 maj
Anna-Karin Selberg:
Politics and Truth: Heidegger, Arendt and the Modern Political Lie Länk till annan webbplats.
Ämne:
Filosofi

7 maj
Gabriel Itkes-Sznap:
Nollpunkten: Precisionens betydelse hos Witold Gombrowicz, Inger Christensen och Herta Müller Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola:
Estetik/BEEGS

23 april
Oscar Svanelid:
Att forma tillvaron: Konstruktivism som konstnärligt yrkesarbete hos Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola:
Konstvetenskap/BEEGS

26 mars
Anna Enström:
Sinnesstämning, skratt och hypokondri: Om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola:
Estetik/BEEGS

2020

25 september
Patrick Seniuk: Encountering Depression In-Depth: An existential-phenomenological approach to selfhood, depression, and psychiatric practice Länk till annan webbplats.
Ämne: Den praktiska kunskapens teori
Forskningsprojekt: The Phenomenology of Suffering in Medicine: Explorations in the Baltic Sea Region

4 september
Johan Sehlberg: Of Affliction: The Experience of Thought in Gilles Deleuze by way of Marcel Proust Länk till annan webbplats.
Ämne: Filosofi

5 juni
Ingrid Forsler: Enabling media: Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS

8 maj
Maria Pröckl: Tyngd, sväng och empatisk timing: förskollärares kroppsliga kunskaper Länk till annan webbplats.
Ämne: Den praktiska kunskapens teori
Forskningsprojekt: Being and Becoming: A phenomenological perspective on formative dimensions of pre-school education in Sweden and Germany

2019

3 maj
Mari Zetterqvist Blokhuis: Interaction between rider, horse and equestrian trainer – a challenging puzzle Länk till annan webbplats.
Ämne: Den praktiska kunskapens teori
Forskningsprojekt: Horse Cultures in Transition. Interaction and Ethics between Human and Horse in Sweden and Poland.

2018

7 december
Irina Seits: Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Estetik/BEEGS

28 september
Matilda Tudor:
Desire Lines: Towards a Queer Digital Media Phenomenology Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Forskningsprojekt: Habitus and higher education: a research project on media, taste and cultural dissonance

25 maj
Maria Lönn:
Bruten vithet – om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Genusvetenskap/BEEGS

27 april
Rebecka Katz Thor:
Beyond the Witness. Holocaust Representation and the Testimony of Images: Three Films by Yael Hersonski, Harun Farocki and Eyal Sivan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Estetik
Forskningsprojekt: Perceptions of the other; aesthetics, ethics and prejudice

2017

8 december
Julia Velkova Öberg:
Media technologies in the making: user driven software and infrastructures for computer graphics production Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS

15 december
Roman Horbyk:
Mediated Europes: Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

6 oktober
Lovisa Andén:
Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendahl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS (Uppsala universitet)

22 september
Gustav Strandberg:
Politikens omskakning – negativitet, samexistens och frihet i Jan Patočkas tänkande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Filosofi

2 juni
Alberto Frigo:
Life-Stowing from a Digital Media Perspective: Past, Present and Future Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

24 maj
Krystof Kasprzak:
Vara - Framträdande - Värld. Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS

24 mars
Kim West:
The Exhibitionary Complex: Exhibition, Apparatus and Media from Kulturhuset to the Centre Pompidou, 1963-1977 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Estetik

2016

18 november
Petra Werner:
Ett medialt museum. Lärandets estetik i svensk television 1956-1969 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Estetik/LU

21 oktober
Ramona Rat:
Un-common Sociality: Thinking Sociality with Levinas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS

8 juni
Cecilia Annell:
Begärets politiska potential. Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners "Pennskaftet", Gabriele Reuters "Aus guter Familie", Hilma Angered-Strandbergs "Lydia Vik" och Grete Meisel-Hess "Die Intellektuellen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Litteraturvetenskap/BEEGS (Stockholms universitet)

29 januari
Martin Gunnarson:
Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Centrum för praktisk kunskap (Etnologi, Lunds universitet)

2015

14 november
Björn Sjöstrand:
Att tänka det tekniska. En studie i Derridas teknikfilosofi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Filosofi (Uppsala universitet)

2014

24 oktober
Liudmila Voronova:
Gendering in Political Journalism: A Comparative Study of Russia and Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS (Örebro universitet)

3 oktober
Ekaterina Kalinina:
Mediated Post-Soviet Nostalgia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS

17 oktober
Signe Opermann:
Generational Use of News Media in Estonia: Media Access, Spatial Orientations and Discursive Characteristics of the News Media Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

27 september
Henriette Cederlöf:
Alien Places in Late Soviet Science Fiction: The "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Litteraturvetenskap/BEEGS (Stockholms universitet)

9 maj
Markus Huss:
Motståndets akustik: Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Litteraturvetenskap/BEEGS (Stockholms universitet)

14 februari
Carina Guyard:
Kommunikationsarbete på distans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS

2013

1 mars
Elisabeth Hemby:
Historiemåleri och bilder av vardag: Tatjana Nazarenkos konstnärskap i 1970-talets Sovjet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskarskola: BEEGS (Konstvetenskap, Uppsala universitet)

18 januari
Fredrik Stiernstedt:
Från radiofabrik till mediehus: Medieförändring och medieproduktion på MTG-radio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS (Örebro universitet)

2012

5 oktober
Linus Andersson:
Alternativ television: former av kritik i konstnärlig TV-produktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS (Örebro universitet)

23 mars
Peter Jakobsson:
Öppenhetsindustrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS (Örebro universitet)

1 juni
Anne Kaun:
Civic Experiences and Public Connection: Media and Young People in Estonia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap (Örebro universitet)

2011

21 januari
Anders Bartonek:
Philosophie im Konjunktiv: Nichtidentität als Ort der Möglichkeit des Utopischen in der negativen Dialektik Theodor W. Adornos (Subjunctive Philosophy: Nonidentity as the Place for the Possibility of the Utopian in the Negative Dialectics of Theodor W. Adorno) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS

2010

18 december
Carl Cederberg:
Resaying the Human: Levinas Beyond Humanism and Antihumanism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS

17 januari
Jonna Bornemark:
Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Filosofi (Teoretisk filosofi, Uppsala universitet)

Publikationer

Publikationer från Kritisk kulturteori publiceras löpande på publikationsdatabasen DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektdatabas

Här publiceras löpande forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).

Politics and aesthetics

Contemporary post-Soviet popular music

Tystnadskulturens logik: Grupprocesser, konstnärlig frihet och lärande i scenkonst-branschens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier efter #tystnadtagning

Tystnadskulturens logik

Bear Traces - A study of the bear in national romantic literature around the Baltic Sea

Bear traces

Vulnerable Memory in a Prospective Monument, Memorial and Museum

Remember us to life

Identity, Heritage and Memory in the Wake of a Nationalistic Turn.

Traces of oblivion

Consequences of Automated Decision-making for Democratic Values

Automating Welfare in the Baltic Sea Region

News perceptions and practices among young adults in times of transition

What is news?

Att beköna ålder: representationer av maskuliniteter och åldrande i samtida europeisk litteratur och film

Att beköna ålder: representationer av maskuliniteter och åldrande i samtida europeisk litteratur och film

Bildjournalistik och visuell litteracitet i Ryssland och Sverige

Fotografisk realism i den digitala tidsåldern

An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach

Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW)

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Time, Memory and Representation