Forskarutbildning

Här kan du ta del av de allmänna studieplanerna för de olika ämnena inom kritisk kulturteori samt information om aktuella forskarkurser.

KKT organiserar följande forskarkurser:

  • Introduction to Critical and Cultural Theory
  • Truth, Construction and Subjectivity
  • Transnational feminism
  • Method and Research Practice in the Field of Art History

För mer information, kontakta: kktadmin@sh.se

Styrdokument för forskarutbildningar

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel om föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning. Länk till annan webbplats.

Varje ämne med examensrättigheter på forskarnivå har en allmän studieplan som måste följas under utbildningen. Kurser och antalet högskolepoäng som räknas in i en forskarexamen ska stämma överens med den allmänna studieplanen i ämnet där doktoranden är antagen. I den allmänna studieplanen finns också de behörighetskrav som gäller vid ansökan om en doktorandanställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ASP Den praktiska kunskapens teori 160610.pdf Pdf, 209.6 kB. 209.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP Estetik 160610.pdf Pdf, 228.3 kB. 228.3 kB 2019-02-12 15.08
ASP Filosofi 160610.pdf Pdf, 302.2 kB. 302.2 kB 2019-02-12 15.08
ASP Genusvetenskap 160610.pdf Pdf, 282.7 kB. 282.7 kB 2019-02-12 15.08
ASP Konstvetenskap 170118.pdf Pdf, 203 kB. 203 kB 2019-02-12 15.08
ASP Litteraturvetenskap 170201.pdf Pdf, 156.6 kB. 156.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP MKV 160610.pdf Pdf, 229.3 kB. 229.3 kB 2019-02-12 15.08

Vårterminen 2023

Truth, Construction and Subjectivity, 7.5 credits (kursen ges på Engelska)

Doktorandkursen ges mellan den 22 mars och den 4 juni på Södertörns högskola. För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se

Method and Research Practice in the Field of Art History, 7.5 credits (kursen ges på Engelska)

Datum för när kursen ges är ännu ej fastställt.

För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se

Höstterminen 2023

Introduction to Critical and Cultural Theory, 7.5 credits (kursen ges på Engelska)

Doktorandkursen ges mellan den 28 augusti och den 30 oktober på Södertörns högskola. För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se

Transnational feminism, 7.5 credits (kursen ges på Engelska)

Datum för när kursen ges är ännu ej fastställt.

För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se

Truth, Construction and Subjectivity

42F1088

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduction to Critical Cultural Theory

42F1087

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transnational feminism

42F1049

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Method and Research Practice in the Field of art History

42F1054

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.