Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Jesper Alvarsson

Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning rör socialt kapital på olika sätt. För närvarande leder jag projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221