Personal

Föreståndare: Zhanna Kravchenko

Forskningsledare: Noomi Weinryb

Styrgrupp: Nicholas Aylott, Noomi Weinryb, Norbert Götz, Zhanna Kravchenko, Adrienne Sörbom, Magnus Wennerhag.

Referensgrupp:

  • Adrienne Sörbom, ordförande, professor i sociologi, Södertörns högskola
  • Anne Kaun, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.
  • Håkan Thörn, professor i sociologi, Göteborgs universitet
  • Katrin Uba, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet
  • Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola.
  • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, Försvarshögskolan

Externa forskare:

Centrum för studier av politikens organisering samarbetar med en rad forskare från andra lärosäten och olika myndighetsorganisationer. För mer information, kontakta cpo@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Zhanna Kravchenko

Zhanna Kravchenko

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME219

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Joanna Mellquist

Joanna Mellquist

Doktorand

Mina forskningsintressen rör sig runt rollen som policyprofessionella har i organisationer inom civilsamhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME223

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Jag är professor i sociologi och studerar politik och globalisering. Jag undervisar främst i kvalitativa metoder, samhällsförändring och demokratifrågor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229C

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Docent

Lektor

Lektor, docent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, klimatprotester, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225