Personer som läser en bok

Om biblioteket

Här hittar du information om bibliotekets organisation och länk till sida med information om all personal.

Om biblioteket

Vi är bibliotek åt Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska institut. Utöver detta samarbetar vi med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Mer om att besöka oss hittar du på sidan Besöka biblioteket och Kontakt och öppettider.

Ladda ner bibliotekets verksamhetsplan för 2022 (pdf, 260 kB) Pdf, 259.8 kB..

Organisation

Biblioteket är organiserat i två enheter, som vardera indelas i två team.

Enheten för lärandestöd

 • Team användarsupport och mötesplats
 • Team pedagogisk verksamhet

Enheten för vetenskapens kommunikation

 • Team informationsresurser
 • Team publicering och öppen vetenskap

Ledningsgrupp

Lisa Petersen, bibliotekschef; Cecilia Stadius, enhetschef lärandestöd; Charlotte Hillergård, enhetschef vetenskapens kommunikation och Stefan Norinder.

Biblioteksråd

Utöver ledningsgruppen har bibliotekschefen sedan våren 2018 stöd av ett råd. Biblioteksrådet, som är ett rådgivande organ, består av representanter från Södertörns högskola samt de lärosäten på campusområdet som biblioteket samarbetar med. Huddinge kommun finns representerat av en extern ledamot.

Rådet är ett forum för informationsutbyte och strategiska frågor rörande biblioteksutveckling. En central fråga rör de behov som finns hos våra användare.

I biblioteksrådet ingår:

 • Lisa Petersen, bibliotekschef, Södertörns högskolebibliotek.
 • Ann-Sofie Wennbrink, rådets sekreterare, Södertörns högskolebibliotek.
 • Owe Ander, högskolelektor, Stockholms musikpedagogiska institut.
 • Anders Burman, representant för fakultetsnämnden, Södertörns högskola.
 • Nick Jones, verksamhetschef för konst och bibliotek i Huddinge kommun.
 • Catarina Ludwig, avdelningschef avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, Södertörns högskola.
 • John di Maria, Röda Korsets Högskola.
 • Sarah Melki, representant för studentkåren SöderS, Södertörns högskola.
 • Philip Seuferling, representant för doktorandrådet, Södertörns högskola.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-04-01