Student

Biblioteket för dig som är ny student

Välkommen till biblioteket! Hos oss kan du sitta och studera och låna kursböcker och annan litteratur. Du har tillgång till många databaser och e‑böcker. Vi kan också bland annat ge dig tillgång till talböcker om du har en läsnedsättning och hjälpa dig att söka litteratur till din uppsats. 

Kort filmguide

För dig som är student på Södertörns högskola

För dig som är student på Röda Korsets Högskola

Kom igång

För att använda biblioteket fullt ut behöver du ett lånekort med pinkod och ett SH-konto eller RKH-konto för att komma åt e-resurser.

Öppettider

Ordinarie öppettider sedan 1 november.

Dag

Tid

Måndag–torsdag8:30–21:00
Infodisken normalt bemannad från kl 10:00.
Under terminsstart till och med 30 januari bemannad hela öppettiden

Fredag8:30–19:00
Infodisken bemannad från kl 10:00.
Under terminsstart till och med 30 januari bemannad hela öppettiden

Lördag–söndag


11:00–17:00
Infodisken bemannad hela öppettiden.

Ordinarie personal finns på plats måndag–torsdag till 16 och fredagar till 15. Övrig tid bemannas infodisken av biblioteksvärdar.

Mer information om öppettider hittar du på sidan Kontakt och öppettider. Längst ner på bibliotekets portalsida ser du alltid dagens öppettider.

Litteratur

Vi har all kurslitteratur du kan behöva för din kurs, men det kan vara kö på böckerna. Glöm inte att reservera de böcker du behöver. I daglånerummet finns varje morgon ett ex av varje kursbok tillgänglig. Vi har även en mängd annan litteratur och du har genom oss tillgång till databaser, tidskrifter och e-böcker. Mer om våra samlingar hittar du på sidan Bibliotekets utbud. Mer om lånetider och annat hittar du på sidan Låna.

Talböcker, e-text och punkt

Har du en läsnedsättning och behöver få din kurslitteratur i anpassad form, till exempel som talbok från Legimus? Läs mer om bibliotekets stöd till dig med funktionsnedsättning eller boka ett möte med Talboksservice.

Studiemiljö

Biblioteket har olika studiemiljöer för olika tillfällen och behov. Det finns tysta avdelningar där du kan sitta ostört, och utrymmen för grupparbete.

Datorer och skrivare

Vi har stationära datorer som du kan använda i biblioteket. Det finns två skrivarrum där du kan skriva ut antingen från en av bibliotekets datorer, eller, om du är SH-student, din egen dator. Under pandemin gäller max 2 samtidiga användare i dessa rum.

Sökhandledning och Studieverkstan

Biblioteket erbjuder sökhandledning och hjälp med referenshantering för dig som skriver uppsats.

I biblioteket finns också studieverkstan som erbjuder handledning, kurser och föreläsningar i akademiskt skrivande, akademiskt talande och studieteknik. Du kan bland annat få hjälp med referenser och uppsatsskrivande. Här kan du läsa mer om studieverkstan.

Just nu sker all handledning på distans, via Zoom.

Coronainformation

Det är väldigt viktigt att vi alla gemensamt tar ansvar för att minska smittspridningen. De rekommendationer som gäller för högskolan gäller även på biblioteket. All specifik information som rör hur pandemin påverkar bibliotekets verksamhet hittar du på www.sh.se/bibliotek/corona.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-01-12