Årets akademiska högtid visualiserade ett högtidligt möte

Vilka hyllades? Vilka promoverades? Och vilka installerades?

Årets alumn är utsedd

Maureen Hoppers, kommunikationschef på Riksteatern har utsetts till årets alumn på Södertörns högskola.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 70 program och 250 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

19 feb
21 feb

Symposium on Comics and Feminism

Co-organized by the Subject of English and Nordic Summer University. See link for more information.

20 feb
21 feb

Public Art in the Nordic Countries

Open symposium on Public Art: organised by Art history at Södertörn University in collaboration with National Public Art Agency (Statens Konstråd).

20 feb

Hur tänker frilansjournalister om sina jobb?

Högre seminarium i journalistik gästas av Maria Norbäck från Handelshögskolan i Göteborg. Temat för dagen är hur frilansjournalister organiserar sitt vardagliga arbete, hur de resonerar kring jobb, kunder och arvoden, och hur de på olika sätt navigerar den oerhört konkurrensutsatt.

21 feb

Book Presentation: “Tourism and Travel During the Cold War” (Routledge)

Presentation of the anthology Tourism and Travel during the Cold War: Negotiating Tourist Experiences across the Iron Curtain (Routledge, 2019), with editors prof. Christian Noack (Amsterdam University) and dr. Sune Bechmann Pedersen (Lund University). Moderator: Yulia Gradskova (Södertörn).

04 mar

Prospective mining and histories of property in Skåne and Lapland

Higher seminar in Political Science with Ulrika Waaranperä (Lund University).

Fler händelser