Coronasituationen och höstterminen 2021 – vad gäller?

Här kan du som student se vad som gäller för höstterminen

Ord är handling - Språkets roll för kvinnors rösträtt

2021 uppmärksammas 100-årsjubileet av den kvinnliga rösträtten.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

18 okt

WHO DECIDES WHO DECIDES? POLITICAL PARTIES AND THE SELECTION OF LEADERS

Why do we see such variation in how parties select leaders? Who in the party organisations is favoured or disfavoured by different selection methods? Are some procedures more "democratic" than others?

20 okt

Spikningsceremoni med Helena Löfgren

Helena Löfgren presenterar sin avhandling: "Det legitima ägandet – Politiska konstruktioner av allmännyttans privatisering i Stockholms stad 1990–2015"

22 okt

Disputation med Ulrika Németh

Den 22 oktober disputerar Ulrika Németh med sin avhandling "Det kritiska uppdraget: diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskämne"

22 okt

Disputation med Johan Sandén

Den 22 oktober kl. 13.00 disputerar Johan Sandén med sin avhandling ”Närbyråkrater och Digitaliseringar – hur lärares arbete formas av tidsstrukturer”.

25 okt

Vem bestämmer vem som bestämmer? Partiledarval i Sverige

Varför ser vi en sådan variation i hur partier väljer ledare? Vem i partiorganisationerna gynnas eller missgynnas av olika urvalsmetoder? Är vissa förfaranden mer ”demokratiska” än andra?

Fler händelser