Projekt ska hitta nya sätt att bygga klimatneutralt

Södertörns högskola ska bidra och få lärdomar från projektet på flera sätt.

Rekommendationer med anledning av coronaviruset

Här samlas högskolans rekommendationer till studenter och medarbetare.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

05 jun

Public defence of thesis with Ingrid Forsler

Ingrid Forsler will defend the thesis "Enabling Media: Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education".

08 jun

Keynote: Alison Powell (LSE) Understanding Automated Decisions

Keynote presentation in connection with the first meeting of the national network for automated decision-making in the public sector.

08 jun

Utdrag ur avhandlingsprojekt

Fyra doktorander i konstvetenskap – Camilla Larsson, Pella Myrstener, Joel Odebrant, och Maria Ribeiro – presenterar utdrag ur sina pågående avhandlingarbeten.

10 jun

Legitimacy of global governance

Higher seminar in Political Science (in collaboration with CPO) with Jonas Tallberg (Stockholm University).

17 sep
18 sep

OFTI 2020

OFTI - Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion Södertörns högskola 17–18 september.

02 okt

Meat and the City: Dietary Reform in the Baltic and East Central Europe, ca 1850 – 1950

An international workshop supported by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Fler händelser