Rekommendationer med anledning av coronaviruset

Här kan du som student hitta våra samlade rekommendationer.

Operation och semester – marknadsföringen bakom medicinsk turism

Ny avhandling studerar ett växande fenomen

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

22 apr

Milda Malling, PhD candidate (SH/Mitthögskolan)

All seminars will be held via Zoom at 13:00-14:30 unless otherwise announced. Titles in Swedish will generally be held in Swedish. More information about each seminar and Zoom links will be sent out separately, contact. Kristina.Riegert@sh.se

23 apr

Disputation: Oscar Svanelid, konstvetenskap

Avhandling: Att forma tillvaron: konstruktivism som konstnärligt yrkesarbete hos Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark

26 apr

CBEES Guest Lecture 2021: Renate Lachmann - The Two Iconoclasms in 20th Century Russia

Welcome to online CBEES Guest Lecture 2021! We would like to invite you to join us in lecture given by Renate Lachmann, Professor Emerita, University of Konstanz

26 apr

Studiespurten

Snart är terminen slut och med det hopar sig uppsatsinlämningar och tentaskrivande. Behöver du hjälp eller kanske inspiration i slutspurten? Kom på Studiespurten och lyssna på intressanta föreläsningar och få handledning. Eller bara mingla!

27 apr

Refugee camp media: practices, technologies, and histories of a heterotopia

Final Seminar with Philipp Seuferling, doctoral student at the Department of Media and Communication Studies at Södertörn University

29 apr

KTP modellen och finansieringsmöjligheter för energiomställning hos SMEs

KTP - Knowledge Transfer Partnerships är en modell där näringsliv och akademi samverkar för energiomställning i samhället. Genom KTP ges företag delfinansiering från Tillväxtverket och en direkt väg in till pågående forskning kring energi och grön omställning.

Fler händelser