Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Vill du plugga i höst?

Bästa tipsen för dig som funderar på att studera på Södertörns högskola!

Rekommendationer med anledning av coronaviruset

Här samlas högskolans rekommendationer till studenter och medarbetare.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

14 apr

Bokpresentation med efterföljande mingel

Inställt

Bokpresentationen anordnas inom ramen för lärarutbildningens högre seminarium. Författarna Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn berättar om sin senaste bok "Vad ska eleverna lära sig och vad lär de sig: Vanliga missförstånd i matematikundervisningen".

14 apr

Bokpresentation: "Perspektiv på interkulturalitet"

Inställt

Bokpresentationen anordnas inom ramen för lärarutbildningens högre seminarium. Författarna Fia Fredricsson Flodin, Staffan Nilsson, David Östlund och Christina Rodell Olgac berättar om sin bok: "Perspektiv på interkulturalitet". Efterföljande mingel.

20 apr

School mediation: Stakes, Risks and Side Effects

Inställt

CBEES Advanced Seminar with Aurora Ailincai from the Council of Europe.

22 apr

Spikningsceremoni: Tyngd, sväng och empatisk timing – förskollärares kroppsliga kunskaper

Spikningsceremoni och avhandlingspresentation med Maria Pröckl, arrangerad av ämnet den praktiska kunskapens teori och forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande samt biblioteket, Södertörns högskola.

23 apr

Presentation of the special section: “Post-socialist Revolutions of Intimacy”, Sexuality & Culture, 2020

The lunch-seminar is organised by the Centre for baltic and East European Studies (CBEES).

27 apr
Fler händelser