Lärarutbildningens centra med övningsskolor är lyckad!

Här möts studenter, förskollärare, lärare och lärarutbildare

Podd vill sprida kunskap kring politik

Vänder sig till en samhällsintresserad allmänhet.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 70 program och 250 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

15 okt

North and South - Social Democracy in the European 1970s

Witness Seminar organised by the research hub Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW), the Institute of Contemporary History (Södertörn University) and the Center for Nordic Studies (Helsinki University).

17 okt
18 okt

International Workshop “Engaged or Enraged Citizens? Political Participation in Post-Communist Europe”

Who participates in post-communist politics? Why does this happen? What are the most frequent modes of political participation? What are the consequences of citizens’ involvement? All these questions are addressed in detail, with different sets of methodologies, by the research of 20 scholars presenting at the workshop.

17 okt

Open lecture with Professor Annette Zimmer: "Non-Profit Civil Society Organizations in Non-Democratic settings"

International workshop on Civil Society research 17-18 October 2019 arranged by Apostolis Papakostas, professor in Sociology at the School of Social Sciences, Södertörn University: open session.

17 okt

Workshop: Studera strukturerat!

För dig som behöver extra stöd i studierna och vill träffa andra studenter i liknande situation. Två tillfällen: 9 oktober och 17 oktober.

17 okt

Open lecture with Professor Kristin Strømsnes: The state of civil society and civil society research in Norway

International workshop on Civil Society research 17-18 October 2019 arranged by Apostolis Papakostas, professor in Sociology at the School of Social Sciences, Södertörn University: open session.

17 okt

Book presentation: Contentious Politics and the Welfare State, Routledge, 2019 by Dominika Polanska

International workshop on Civil Society research 17-18 October 2019 arranged by Apostolis Papakostas, professor in Sociology at the School of Social Sciences, Södertörn University: open session.

Fler händelser